اجرای سرود مجازی دانش آموزان کلاس ششم به مناسبت ۱۳ آبان…

اجرای سرود مجازی دانش آموزان کلاس ششم به مناسبت ۱۳ آبان
آموزگار:نسرین همتی