نقاشی با کودکان: #اهمیت_نقاشی_روی_سنگ برای کودکان ✅اول…

نقاشی با کودکان:
#اهمیت_نقاشی_روی_سنگ برای کودکان

✅اول اینکه کودک به مرور باد میگیرد با وسایل غیر متداول نقاشی، نقاشی خودش را بکشد .

✅دوم اینکه کودک با طبیعت بیشتر ارتباط میگیرد و بودن در طبیعت را می آموزد و مطمنا در کنار کار هنری می آموزد که بیشتر به طبیعت توجه کند .

✅سوم اینکه تنوع در هنر را به عینه تجربه میکند.

در این تکنیک چند نوع کار میتوان انجام داد که من در این درس به آنها شاره میکنم که هر کدام با توجه به ساختار و هدفی که شما برای آن ترسیم میکنید میتواند بسیار جذاب و مفید باشد.

این تکنیک همانطور که از اسمش پیداست کودک روی سنگ نقاشی میکشد یعنی موارد لازم برای این تکنیک سنگهای رودخانه (که صیقل داده شده اند)و رنگ و قلم مو خواهد بود

#نقاشی_روی_سنگ??
@childsart_6452