سلام میشه متغیر وابسته ومتغیر مستقل ومتغیرکنترل شده رو…

سلام میشه متغیر وابسته ومتغیر مستقل ومتغیرکنترل شده رو توضیح بدین لطفا

———————————————-

سلام وقت بخیر
در هر پژوهش یا آزمایشی ما با انواع متغیرها مواجه هستیم :

★ متغیر مستقل : متغیری است که روی متغیر دیگر اثر می گذارد و در طول آزمایش یا پژوهش تغییر و کم و زیاد کردن آن توسط فرد امکان پذیر است.
★ متغیر وابسته :متغیری است که تغییرات آن وابسته به متغیر مستقل هست و در طول آزمایش یا پژوهش تغییر دادن آن در اختیار فرد نیست و نمی توان آن را کم و زیاد کرد.

★ متغیر کنترل : از اونجایی که همه ی متغیرهای موجود در آزمایش یا پژوهش رو به طور همزمان نمیشه مورد مطالعه قرار داد ما در برخی موارد از متغیرهای کنترلی استفاده می کنیم که تأثیر اونها در تعیین رابطه ی بین متغیر مستقل و وابسته باید ثابت و خنثی نگه داشته بشه.

———————————————-

ممنونم خیلی لطف کردین??

———————————————-

خواهش می کنم . موفق باشین.