سلام برنامه بوم واسه کلاس مختلط چه برنامه و پیشنهادی دارید؟

سلام برنامه بوم واسه کلاس مختلط چه برنامه و پیشنهادی دارید؟

———————————————-

مبانی کمکهای اولیه
علایم راهنمایی و رانندگی

———————————————-

از اولیاودانش اموزان هنرمند هم میتونید استفاده کنید فیلم اموزشی از هنرشون رو بگیرن به شما بفرستن انتخاب کنید به گروه بفرستید

———————————————-

ممنون

———————————————-

ممنون