با سلام .دانش آموزانی که از کلاس حذف شدندگزینه ورود به…

با سلام .دانش آموزانی که از کلاس حذف شدندگزینه ورود به مدرسه را بزنید اسمتان میاد پایینش گزینه حذف کاربر را بزنید دوباره اسم خودتان بزنید تا حذف شویدبعدا ورود به مدرسه را انتخاب کنید وکد ملی وتاریخ تولد خودتان را دقیق بنویسید وارد کلاس خود می شوید.در صورت هر گونه مشکل اولیا مدرسه شما را راهنمایی خواهند کرد،زمان کلاس مجازی خود را ازمعلم خودتان بپرسید. غیر موجه در کلاس درسی شادبه هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود?