1139485125_3538971139485125_353897

———————————————-

این فیلم آزمایش صفحه 27 علوم هست شما به این دانش آموز نمره چند میدید

———————————————-

۶۹ مگ هست
برنامه کم کردن حجم رو براشون بفرستین اینجوری نت تون رو نخورن خانمی

———————————————-

سلام بزرگوار، متاسفانه برنامه اش ندارم، اگر شما برنامه کم کردن حجم فیلم دارید بی زحمت برام ارسال کنید ممنونم ?

———————————————-

با اجازه خانم مدیر عزیز
اینو از بازار دانلود کنید
باز سوالی داشتین در خدمتم

———————————————-

با اجازه خانم مدیر عزیز
اینو از بازار دانلود کنید
باز سوالی داشتین در خدمتم

———————————————-

???