سلام همکاران عزیز کسی جواب سوال ۶ میدونهسلام همکاران عزیز کسی جواب سوال ۶ میدونه

———————————————-

شماره شکل ضربدر سه منهای دو

———————————————-

شماره ی شکل ضربدر شماره ی شکل بعدی تقسیم بر ۲

———————————————-

الگوی مثلثی هست
شماره شکل ضربدریکی بیش تر تقسیم بر۲

———————————————-

ممنون از لطفطون

———————————————-

ممنون از لطفتون

———————————————-

ممنون از لطفتون