#ریاضی ششم #فصل دوم( مبحث تقسیم کسرها) #حل‌کاربرگ تقسیم…#ریاضی ششم
#فصل دوم( مبحث تقسیم کسرها)
#حل‌کاربرگ تقسیم کسرها جهت مرور و یاداوری

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱

———————————————-

این کاربرگ رو دارید لطفا بفرستید

———————————————-

1003083466_112765