با سلام و درود،خدمت اعضای،کانال تا امروز۹۹/۸/۱۰ #ریاضی…

با سلام و درود،خدمت اعضای،کانال تا
امروز۹۹/۸/۱۰
#ریاضی شروع فصل ۲ص۲۴-۲۵-۲۶تدریس شده-ص۲۷ص۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸
فایل های،تکمیلی،فصل دوم
#هدیه ها تا آخر درس،۳
#فارسی،تا اخر درس،هوشیاری
#شعر سخن
#درس،من و شما
#حکایت علم و عمل
#هفت خان تمام
#علوم تا اخر درس۲و شروع فصل ۳در سه قسمت
#قسمت چهارم
#شروع سفر به اعماق زمین در دو قسمت نیمه تمام

#علوم درس ۳تمام
#شروع درس ۴
#اجتماعی تا اخر درس ۶
#درس،۷

#نوشتاری تا اخر درس،هوشیاری
#شعر سخن
#‌حکایت علم و عمل
#هفت خان رستم سه قسمت نیمه تمام
#تفکر تا اخر درس ۳
#بوی،خوش مدینه همراه با فیلم
تدریس های خودم و به همراه فایل های،تدریس های تکمیلی،ریاضی
۱)قرینه یابی
۲)انیمیشن های،مربوط به فصل های یک و دو
#فصل دو ریاضی
#فایل مخرج مشترک-‌پیدا کردن کسر بین دو کسر-تقسیم روی شکل -‌مقایسه کسرها
#تدریس تا اخر ص۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶
۳)و بسیاری،فایل مربوط،به تدریس،ریاضی سال قبل و فصول پایانی ریاضی -و تفکر و علوم -اجتماعی
۳)تدریس،های،هوش و استعداد،تحلیلی وتدریس،های،برتر مربوط،به سال گذشته در کانال گذاشته شده است .
#نمونه سوال ریاضی-علوم-هدیه ها-اجتماعی-فارسی
با سپاس – مدیریت کانال ناجی
https://t.me/joinchat/AAAAAFEbxqVm4B9zO6pSwA