ولی ریا نباشه لیسانسم?

ولی ریا نباشه لیسانسم?

———————————————-

امیدوارم موفقیت های روز افزون نصیبتون بشه!!!!!?

———————————————-

مرسی و همچنین?⚘

———————————————-

ولی خداییش امیدوارم اواخر خدمتتون باشه??

———————————————-

متاسفانه سال اولیه که معلم شدم???

———————————————-

پس ب شدت توصیه میکنم ک برین کادر اداری بشین,چون تو کادر اداری سیستم آموزش و پرورش شاید دیپلمی ک شما دارین کفایت بکنه!!!!

———————————————-

نه کادر اداری اصلا خوب نیست

———————————————-

بله احتمالا شما هم توصیه میکنم همین معلمی بمونین بنفعتونه??