همکاران لطفاپاسخ سوال زیر اختلاف یک چهارم عددی ازسه پنجم…

همکاران لطفاپاسخ سوال زیر
اختلاف یک چهارم عددی ازسه پنجم همان عددبرابریک سوم است معکوس آن عددچیست؟

———————————————-

سلام
۲/۳-۱/۴=۵/۱۲

جلوی ۵ عدد یک سوم قرار میدیم میشه

(۱/۳×۱۲)÷۵=۴/۵

———————————————-

میشه دریک کاغذحلش کنید متوجه نشدم گفته اختلاف یک چهارم عددی باشه پنجم همان عدد

———————————————-

1091242663_348079

———————————————-

1091242663_348083

———————————————-

????

———————————————-

???????

———————————————-

من منفی ۲۱/۲۰درآوردم چون اول یک چهارم رامنهای سه پنجم کردم

———————————————-

کاملا درسته

———————————————-

از پاسخ‌گویی همکاران گرامی وتوانمندم سپاسگزارم???

———————————————-

1091242663_348093

———————————————-

1091242663_348094