سلام ببخشید از عزیران کسی پاور پوینت درس ۳ علوم ششم…

سلام ببخشید از عزیران کسی پاور پوینت درس ۳ علوم ششم کارخانه ی کاغذ سازی را دارد؟هرچه سرچ کردم پیدا نکردم???

———————————————-

در کانال

———————————————-

سرچ کردم نبود!!

———————————————-

بزنید کارخانه