#ریاضی #پاسخنامه تمرین جمع و تفریق کسرها و عدد مخلوط #ششم…Download

#ریاضی
#پاسخنامه تمرین جمع و تفریق کسرها و عدد مخلوط
#ششم
⭕️طراح : #حسینی

———————————————-

سلام خانم حسینی جان من جمع وتفریق را اعدا مخلوط را به کسر تبدیل نکردم یعنی اشتباه حل کردم

———————————————-

نه هر دو روش درستن ولی من چون مشابه تمرین کتاب سوال طرح کردم به این صورت پاسخنامه نوشتم وگرنه دو روش درستن

———————————————-

سپاسگزارم