بسمه تعالی ✅طرح حذف خواستگاران دروغین ازگروه به: همکاران…

بسمه تعالی

✅طرح حذف خواستگاران دروغین ازگروه

به: همکاران مجرد که خانم و درشرف قبول کردن خواستگار هستند.???????

باتوجه به اینکه قراراست که قانون استخدامی در استان ها اجرا گردد.
لذا تعدادی از همکاران آقا ممکن است از همکاران خانم خواستگاری کنند.(یعنی منتظر استخدام خانم معلمها بودند،شایدم گفتن یه دست صدا نداره،شایدم گفتن بریم یه چند روزی یکی بگذاریم سرکار…….)?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀
همکاران خانم چنانچه اشخاصی از این گروه یاسایر گروهها بعنوان خواستگارخودشان را معرفی می کنند و خودشان را بعنوان معلم معرفی می کنند،لطفا قبل ازدل بستن بهشون واینکه تاییدیه قلبی بهشون بدهید،حتما ازشون کدملی ونام محل کاراستان یا شهرستان شون رو هم بپرسید.
نام پدر هم بپرسید عالیتر میشه
????????

مرحله دوم
بروید اداره شهرتون به قسمت بازرسی،حراست و گزینش وحتی حسابداری اداره تون و…….
این کدملی و نام پدر و بهشون بدین بخواهید زنگ بزنند و بپرسند ک آیا چنین مشمولی در آن اداره مربوطه حقوق بگیر هست ،ابلاغ داره و……???????

اگر ک بود و خواستگاری واقعی بود خانواده هاتون درجریان بگذارید،اگر ب ازدواج رسیدین انشاءالله خوشبخت باشید دعای ماهم بدرقه ی راهتان.??????

اگر چنین مشمولی نبود لطفا آیدی ویا یکی ازپیامهای ایشان را بفرستید شخصی ام تا بفرستم گروه،بلکه شناسایی طرح حذف خواستگاران دروغین دراین گروه اجرا گردد.???????

اگرهم نفرستادم بدانید خودشان حساب اومد دستشان دیگه از این خواستگاریای فضایی نخواهند کرد،خودشان ازگروه لفت خواهند داد.
????????

———————————————-

ما که یکی داریم ، اگه یکی دیگه هم گیرمون بیاد ، دریغ نمی کنیم
برای ثواب????