باسلام افریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری…

باسلام
افریدگار را بباید پرستیدن
و بر نعمت او سپاس داری کردن
تو این متن فعلش کدومه

———————————————-

سلام پرستیدن و سپاس داری کردن مصدر نیستند فعل هستن.

معنیش میشه
پس باید این خدا را پرستید و به خاطر نعمت هایش از او قدردانی کرد .

———————————————-

سلام ممنونم بله معنی کردم ولی دچار شک بودم

———————————————-

1091242663_348127

———————————————-

بباید فعل است..یعنی لازم است شایسته است..پرستیدن مصدر است

———————————————-

1091242663_348138