پیام مهم مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص ساعت های…پیام مهم مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص ساعت های کلاس درس در مقاطع تحصیلی.

———————————————-

دقیقا مدرسه پسر من از هفت و نیم صبح تا یک ربع به سه هست?
کمر بچه داغون شده

———————————————-

سلام این پیام اموزش و پرورش برای من باز نمیشه