سلام گرامیان شب همگی خوش کلاس های مجازی 35 دقیقه س یا 25…

سلام گرامیان
شب همگی خوش
کلاس های مجازی 35 دقیقه س یا 25 دقیقه؟
دستورالعمل رو دارین؟

———————————————-

سلام
به ما گفتند سی و پنج دقیقه

———————————————-

فک کنم دوره و دوم فرق می کنه

———————————————-

ششم را میگم