بریم یه #نوستالژی هیجان انگیز رو باهم مرور کنیم. ? کتاب…بریم یه #نوستالژی هیجان انگیز رو باهم مرور کنیم. ?

کتاب درسی اول ابتدایی سال‌های پنجاه شمسی

———————————————-

سن ما که قد نمیده?

———————————————-

1139485125_353587

———————————————-

چه تمیز نگه داشته

———————————————-

انگار موزه بوده?

———————————————-

آره?