1139485125_3535331139485125_353533

———————————————-

سلام همکار گرامی
تجربه ثابت کرده هرچی دست خط زشت تر بوده ، شغل آینده بهتر است
مثل پزشکان ، ببینید چه دستخط زشتی دارن ??

———————————————-

1139485125_353542

———————————————-

بی خیال دست خط ??

———————————————-

واقعا ??
یعنی از اول خوب بودن
اصلا به این فکر نکرده بودم