? دلنوشته ? هیچ کارمند بانکی را ندیدم که ساعت شش عصر جواب…

? دلنوشته ?

هیچ کارمند بانکی را ندیدم که ساعت شش عصر جواب مشتری روز گذشته را بدهد که حواله ی بانکی اش به مقصد نرسیده!
هیچ پزشکی را ندیدم که ساعت نه شب و در هنگام استراحت در منزل جواب بیمارش را بدهد که یادش رفته دستور دارویی را که امروز در مطب خصوصی برایش تجویز کرده !

هیچ کدام از کارمندان شهرداری و فرمانداری در غیر از ساعت اداری جوابگوی مراجعین روزانه شان نیستند.
و… و… و…
اما همین پزشک محترم و کارمند بانک و شهرداری و فرمانداری و …   ساعت یازده شب به من زنگ می.زند تا درس بچه اش رو بپرسد و توقع دارد جواب تلفنش را بدهم!!!!
اما من جوابش را می دهم، بسیار محترمانه و با حوصله؛ چون نمی خواهم در ذهن پاک فرزندش، خدشه ای وارد شود به ذهنیتی که از “معلم” دارد:
مهربان است و نگران آینده ی من.
پاک است.
دروغ نمی گوید.
دزد نیست.
 اختلاس نمی کند.
 اهل سوء استفاده و رشوه نیست.

یک انسان است ، یک انسان به تمام معنی

تقدیم به تمامی اساتید بزرگوار و کسانی در مشاغل گوناگون معلم وار پاسخگویی و رضایتمندی را در هر شرایطی بر هر چیزی مقدم میشمارند.

تقدیم به معلمان، مشاوران، مربیان، مدیران، معاونین مدارس کشور که شبانه روز در حال ارائه خدمتند بدون کوچکترین چشمداشت…

قدر زر، زرگر شناسد
قدر گوهر، گوهری

———————————————-

1062046817_87336