✅ فارسی ششم_درس هفتم ? زمان:6 دقیقه و50 ثانیه ?استان…

✅ فارسی ششم_درس هفتم
? زمان:6 دقیقه و50 ثانیه
?استان اردبیل
? آقای مهدی سیفی
? #فارسی_ششم