ولادت منجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)برشما…

ولادت منجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)برشما عزیزان مبارک باااااد???