وقتی کالاها گران میشه دلیل ویرانی یک مملکت نیست، نهایت…

وقتی کالاها گران میشه دلیل ویرانی یک مملکت نیست، نهایت ویرانی اقتصاد است. ویرانی زمانی است که باور کنیم نمی توان جلوی ویرانی را گرفت؛ چیزی شبیه درماندگی آموخته شده در مردم به وجود بیاد.

———————————————-

پدر من و امثال پدر من که واحد تولیدی دارند و باید حق و حقوق کارگران را پرداخت کنند و به علت گرونی دخل و خرج نمی خونه و خدای نکرده آن واحد تولیدی کارگاه کارخانه تعطیل بشه این ویرانی اقتصاد نیست..در حرف همه چی قشنگه.گرانی کالا تورم یعنی ویرانی اقتصاد همکار عزیز
من که بی سوادم ..ولی به هم ربط دارند