#هوش و استعداد تحلیلی(ویژه تیزهوشان) #سوال شماره ی ۳ #هوش…

#هوش و استعداد تحلیلی(ویژه تیزهوشان)
#سوال شماره ی ۳
#هوش کلامی و منطقی(سه سوال)

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱