#هوش و استعداد تحلیلی(ویژه تیزهوشان) #سوال شماره ی ۴ #هوش…

#هوش و استعداد تحلیلی(ویژه تیزهوشان)
#سوال شماره ی ۴
#هوش منطقی

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱