#هوش و استعداد تحلیلی(ویژه تیزهوشان) #سوال شماره ی ۱ #هوش…

#هوش و استعداد تحلیلی(ویژه تیزهوشان)
#سوال شماره ی ۱
#هوش تصویری و فضای

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱