?? تدریس #علوم_ششم ?#درس_4 ) سفر به اعماق زمین ( ?قسمت…

?? تدریس #علوم_ششم
?#درس_4 ) سفر به اعماق زمین (
?قسمت اول
✏ مبحث : تقسیم بندی لایه های درونی زمین بر اساس جنس و ترکیب شیمیایی
?‍? المیرا نیک طاش