?? تدریس #علوم_ششم ?#درس_4 )سفر به اعماق زمین( ?قسمت دوم…

?? تدریس #علوم_ششم
?#درس_4 )سفر به اعماق زمین(
?قسمت دوم
✏ مبحث : تقسیم بندی لایه های درونی زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده
?‍? المیرا نیک طاش