1091242663_3468971091242663_346897

———————————————-

سلام ببخشید این درسته؟؟

———————————————-

سلام
چدن اشتباهه ( آهن + روی ) میشه
?

#علوم
نکات :
دوستان انعطاف شیشه از همه مواد کمتر است به همین خاطر زود میشکند.

و آهن چون سنگین است در هواپیما کم به کار می رود.

اگر آهن با اکسیژن ترکیب شود به راحتی زنگ می زند.

برای جلو گیری از زنگ زدن آهن راه های متفاوت است.
1- روش های ساده
2- روش های پیشرفته

روش های ساده عبارت اند از :
ضد زنگ – در نفت قرار دادن – در روغن قرار دادن و قیر اندود کردن

روش های پیشرفته عبارت اند از :
ترکیبی
آهن +قلع = حلبی یا قوطی
آهن + کروم یا نیکل مثل ورقه های کانالهای کولر
آهن +روی = گالوانیزه . ورقه هایی که برای سایبان بکار میرود.
آهن + کربن = چدن
آهن + کربن + کروم = فولاد ( آهن زنگ نزن)
[email protected]

———————————————-

#علوم
نکات :
دوستان انعطاف شیشه از همه مواد کمتر است به همین خاطر زود میشکند.

و آهن چون سنگین است در هواپیما کم به کار می رود.

اگر آهن با اکسیژن ترکیب شود به راحتی زنگ می زند.

برای جلو گیری از زنگ زدن آهن راه های متفاوت است.
1- روش های ساده
2- روش های پیشرفته

روش های ساده عبارت اند از :
ضد زنگ – در نفت قرار دادن – در روغن قرار دادن و قیر اندود کردن

روش های پیشرفته عبارت اند از :
ترکیبی
آهن +قلع = حلبی یا قوطی
آهن + کروم یا نیکل مثل ورقه های کانالهای کولر
آهن +روی = گالوانیزه . ورقه هایی که برای سایبان بکار میرود.
آهن + کربن = چدن
آهن + کربن + کروم = فولاد ( آهن زنگ نزن)
[email protected]

———————————————-

ای وای پس اون عکس اشتباه بود؟?‍♀