?‍?فیلم آموزشی_ ضرب کسرها_فعالیت دوم صفحه ۲۸ کتاب ?ریاضی…

?‍?فیلم آموزشی_ ضرب کسرها_فعالیت دوم صفحه ۲۸ کتاب
?ریاضی ششم

?مدرس:گلچین