‌ با مسجد و مناره شهر اسلامی نمی‌شود❗️ شهرهای اسلامی در…

‌
با مسجد و مناره شهر اسلامی نمی‌شود❗️

شهرهای اسلامی در درجۀ اول یک تعریف عدالت محور دارند شهری که طلاق در آن زیاد باشد اسلامی نیست!
شهری که خانۀ میلیاردی در آن ساخته شود اما آن طرف هزاران نفر حتی توانایی اجارۀ یک اتاق را نداشته باشند آن شهر اسلامی نیست
حتی اگر در روز عاشورا همه جای آن سیاه پوش باشد
شهری که در آن #_رباخواری زیاد باشد آن شهر اسلامی نیست
حتی اگر همه جایش گنبد و مناره باشد
شهری که در آن دو نفر عاشق نتوانند اتاقی اجاره کنند و ازدواج کنند آن شهر اسلامی نیست?

مدام می‌گوییم که بنیاد #_خانواده در غرب فروپاشیده اما تا چند سال دیگر خودمان روی غرب را سفید خواهیم کرد، یک عده فکر می‌کنند تفریح و شادی عملی غیر دینی‌ست و انسان فقط باید در دین خلاصه شود
انسان بدن دارد، نیاز مادی دارد، روح دارد، عقل دارد، باید نیازهای روحی و روانی ش را بشناسیم، حقوقش را بشناسیم.
بین #_دین_و_زندگی دیوار کشیدیم و خیال می‌کنیم حالا که جوانان تفریح ندارند می‌آیند پای منبر می‌نشینند!
یک چیزهایی در زیر پوست شهرها در حال اتفاق افتادن است که اگر زودتر نفهمیم به زودی پوسته را می‌شکنند و مثل آتشفشان بیرون می‌زنند❗️

#_جوانان_مملکت_را_دریابیم
??

———————————————-

درود خانم دکتر??
ان الله یامر بالعدل والاحسان
قطعا خداوند بهترین عدل رو دارد.
جانا سخن از زبان ما می گویی!

———————————————-

درودهای بیکران استاد عزیز?
شرایط فعلی اقتصاد و فرهنگ مملکت اصلا خوشایند نیست
راهمان به بیراهه خواهد رفت
خداوند یاری مان فرماید

———————————————-

دقیقا خانم دکتر??