صبح را با دیر بیدار شدن کوتاه نکنید؛ به ‌صبح مانند پنجمین…

صبح را با دیر بیدار شدن کوتاه نکنید؛
به ‌صبح مانند پنجمین عنصر حیات بنگرید که قدری نیز مقدس است.

#آرتور_شوپنهاور
درود بر خوبان

صبحتان به خیر،دلتان مالامال ازبصیرت وآگاهی
??
@bare30p