سلام.این الگو چطور حل میشه ۱،۲،۵،۱۴،….

سلام.این الگو چطور حل میشه
۱،۲،۵،۱۴،….

———————————————-

۱ ۲ ۵ ۱۴ ۴۱ ۰۰۰
+۱ +۳ +۹ +۲۷
×۳ ×۳ ×۳

———————————————-

یعنی رابطه: شماره شکل+۱×۳میشه؟

———————————————-

نه رابطشو من هم بلد نیستم این الگوها معمولا داداه میشه تا جملات بعدی را بنویسن