1134043354_3150141134043354_315014

———————————————-

سلام کسی جواب این سوال رو میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم

———————————————-

صورت با صورت جمع میشه ومخرج با مخرج که میشه پنجم نهم بعدش ۲×۵=۱۰ ۳×۱ =۳ ۳ ×۲ =۶ ۴×۵=۲۰بعدش ۲۰ × ۴= ۸۰ پس پنجم نهم و ده سوم و شش هشتادم بین دو کسر دو پنجم و سه چهارم هستن