1091242663_3461651091242663_346165

———————————————-

سوال دوم
اگر یک قطعه چوب تا نیمه در آب فرو رفته باشد و
مقدار زیادی شکر در آب حل کنیم جایگاه چوب چه تغییری می کند ؟

———————————————-

سلام مثل تخم مرغ درآب نمک و آب معمولی آزمایش،کنید

———————————————-

عزیزم انجام دادم رفت زیر اب .خواستم بدونم نتیجم درسته؟