1091242663_3461381091242663_346138

———————————————-

خانم حسینی جان تقسیم کسرهارو هم به این صورت دارید؟

———————————————-

سلام . نه

———————————————-

امروز و فردا تخته های ضرب کسرها را می نویسم بعدش میرم سراغ تقسیم من هنوز ۲ صفحه فقط از فصل ۲ را درس دادم باقیش مونده