?شیوه نامه اجرایی جشنواره فرهنگی و هنری #ندای_رسول(ص)…

Download

?شیوه نامه اجرایی جشنواره فرهنگی و هنری #ندای_رسول(ص)

?ویژه دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه و دوره دوم ابتدایی(پایه های چهارم تا ششم)

✅کانال جشنواره فرهنگی هنری ندای رسول(ص)?
? @festivalvahdat