۲۳ جهش ویروس کرونا در کشور کشف شد !? ▫️محمدعلی ملبوبی،…

۲۳ جهش ویروس کرونا در کشور کشف شد !?

▫️محمدعلی ملبوبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک: تاکنون ۲۳ جهش ویروس کرونا را در کشور پیدا کردیم که ۴ جهش مختص ایران بوده و در کشورهای دیگر نبوده است. هیچکدام از این ۴ جهش در ۸۰ هزار جهش ویروس کرونا وجود نداشته و تنها در ایرانی‌ها دیده شده است

+ در حال حاضر هم ۳۰، ۴۰٪ در تشخیص‌های مولکولی خطا وجود دارد که می‌تواند یکی از دلایل آن جهش‌های ویروس کرونا باشند

┅❅❈❅┅
@Majallepezeshki
@Majallepezeshki
➥?
مَجَلِّه‌پِزِشکی??