کاردستی تزیینی •┈┈••••✾•???•✾•••┈┈•کاردستی تزیینی
•┈┈••••✾•???•✾•••┈┈•

———————————————-

من این کاردستی را این هفته برای بچه ها فرستادم تا بسازند ?

———————————————-

????

———————————————-

نمونه کاردستی ساخته شده دانش آموزان

توسط : دختر هنرمندم مهدیه جعفری ?