#فیلم_آموزشی #انواع_جمله (خبری، امری، پرسشی و عاطفی)…

#فیلم_آموزشی
#انواع_جمله
(خبری، امری، پرسشی و عاطفی)
@tadrisnovinkhanommaleki
مدرس پایه ششم :خانم مالکی