سلام خانم حسینی عزیز تو این سوال منظور از بالای صفر یعنی…سلام
خانم حسینی عزیز تو این سوال منظور از بالای صفر یعنی هوای گرم؟یا سرد؟
تبریز ۲۴ درجه سردتر یعنی زیر صفر؟

———————————————-

سلام .‌
تهران ۱۱ درجه بالای صفر —-> ۱۱ +
یزد ۱۳ درجه گرمتر —–> ۲۴ +
تبریز ۲۴ درجه سردتر —->
۲۴-۲۴=۰
درجه

———————————————-

ممنونم بزرگوار
پس تبریز سردتر به معنی زیر صفره؟

———————————————-

بله دیگه گرمتر یعنی به سمت مثبت محور پیش بریم و سردتر یعنی به سمت منفی محور

———————————————-

سپاس فراوان???