سلام.تو به افتاب گفتی به زمین قدم گذارد خطاب به چه کسی هست؟

سلام.تو به افتاب گفتی به زمین قدم گذارد خطاب به چه کسی هست؟

———————————————-

خداوند

———————————————-

1139485125_352554

———————————————-

ممنون