دانش آموز عزیزم ؛ مدرسه از نداشتنت دق کرده ، تخته سیاه…

دانش آموز عزیزم ؛

مدرسه از نداشتنت دق کرده ، تخته سیاه بوی بی کسی می دهد ، نیمکت ها گوشه‌ای کز کرده اند و چشمهایم همراهی نمی‌کنند و به سیاهی می روند.

آخر می دانی: این روزها؛

برایت لایو زنده گذاشتم اما اینترنت امانم را بریده ، هی قطع و وصل می شود و درس ناتمام .

مجبور شدم فیلم آموزشی پر کنم اما این حجم را هیچ ای دی اس الی دوام نمی آورد و این سکانس هم ناتمام .

مطالب را برایت نوشتم ولی واضح نبود .

شب شدو من و تو در دنیای مجاز ی گیر افتاده ایم و درس هنوز به پایان نرسیده .

چشم هایم تار می بینند و گردنم را نمی‌توانم بچرخانم .
اگر دکتر شدی برای این روزهایم چه نسخه ای می پیچی ؟
راستی ؛ مسکن ها را یک به یک امتحان کرده‌ام از درد کتف هایم نمی کاهد .
اگر در خیابان دیدم و نشناختمت ، بدان ؛ آلزایمر ندارم ، گناه از چشم هایم است.
معلمت ……

———————————————-

🌹🌹

———————————————-

عالی 👍👍👍👍👍👏👏👏👏