ببخشین دست خطم زیاد جالب نیست🙈👆 ولی فکر می کنم این صفحات…

ببخشین دست خطم زیاد جالب نیست🙈👆
ولی فکر می کنم این صفحات بدردبخور هستن☺️
حالت های مختلف تقسیم کسرها

———————————————-

خیلی هم خوش خط
من از تقسیم کسرها با شکل متنفرم😭😭
موندم فردا چه طور درس بدم
😭😭😭😂😂

———————————————-

من فصل ۲ را هنوز شروع نکردم چقدر تند درس میدین😕

———————————————-

من ی هفته ای مشکل داشتم
درس ندادم
همکارم کارامو انجام میداد
تخته گاز رفت جلو 😁