1091242663_3438081091242663_343808

———————————————-

سلام . این سوال شکل سومش ایراد دارا مربع ها کمند الگوی مربعی باید باشه

———————————————-

این الگو ایراد داره

تصحیح کنید به صورت زیر
به شکل سوم 4 تا اضافه کنید
4 , 9 , 14 , ..
+5 +5

(5×n)-1

یا از شکل دوم, دو تا کم کنید :
4 , 7 , 10 , …
+3 +3

(3×n )+1