🔻عوارض بعدی کرونا بدتر از خود کرونا 🔹3 علامت ضربان قلب…

🔻عوارض بعدی کرونا بدتر از خود کرونا

🔹3 علامت ضربان قلب تند، ریزش شدید مو و بتورات انگشتان پا در فهرست عوارض جانبی کروناویروس قرار گرفتند.

🔹در ابتدا متخصصان روی عارضه اصلی یعنی ذات الریه تمرکز کرده بودند اما اکنون عوارض دیگری به این بیماری مرموز و مهلک افزوده شده است که از جمله گرفتن تپش، ریزش شدید مو و مشکلات پوستی را نیز باید به آن افزود که بعد از بیماری گریبانگیر فرد می‌شود.

🔹مشکلات قلبی در 3 بیمار از هر 10 بیمار، کاهش ناگهانی بینایی و دید 1 بیمار از 25 بیمار، آسیب مغزی 6 نفر از هر 100 کیس ابتلا و ریزش مو میان یک سوم بیماران کرونایی ثبت شده است

🅱️ @BESTPER ☜