پسری از پدرش پرسید : بابا شما که کارشناس و مرد قانون هستی…

پسری از پدرش پرسید : بابا شما که کارشناس و مرد قانون هستی ،

بنظرتون چرا زنان مجبورند برای مردانشان غذا تهیه کنند؟

پدر هم گفت : پسرم ، چون در معاهده ژنو تصریح شده باید به اسیران غذا داد!..😳😳😏😏😎😎

😂😂😂😂😂😜😜😜😜😜😜

———————————————-

😂😂😂
خدانکشتت

———————————————-

1139485125_351904