و این👆 اگه کسی میتونه جواب اینا رو بهم بگه 🙏🙏🙏🙏🙏🙏و این👆 اگه کسی میتونه جواب اینا رو بهم بگه 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

———————————————-

؟؟؟

———————————————-

سلام
۳۵۰+۵۳۰=۸۸۰
متر فاصله هواپیما تازیردریایی

———————————————-

سپاسگزارم از شما🙏🙏

———————————————-

متشکرم🙏