من بخدا دیسک گردن گرفتم چشم هام هم شب ها از درد میسوزه تا…

من بخدا دیسک گردن گرفتم چشم هام هم شب ها از درد میسوزه تا آخر سال کور نشیم خوبه

———————————————-

چشمها که هیچ من رگهای عصبی دستام ناراحتی داره یه خورده گوشی دستم میگیرم یا تایپ می کنم بدتر شده.
بچه ها هم که ول کن نیستن اونقدر سوال می پرسن. نمیدونم بچه های ما پر رو هستن یا مال همه اینجوریه