قاضی : چی شد که بعد از سی سال همسرت رو کشتی؟ متهم: تنبلی…

قاضی : چی شد که بعد از سی سال همسرت رو کشتی؟

متهم: تنبلی خودم بود هی امروز و فردا میکردم?????
????????????

———————————————-

???? هنوز دو سه سال فرصت هست

———————————————-

1139485125_351918